Millainen on hyvä musiikkielokuva?

Musiikkielokuva on elokuva, jossa musiikilla on erityisen tärkeä asema. Tämä voi tarkoittaa musikaalia, jossa osa puhemuotoisista dialogeista tai tarinan kerrontaan liittyvistä asioista korvataan laulu- ja musiikkiesityksillä. Tässä artikkelissa musiikkielokuvalla tarkoitetaan kuitenkin myös teosta, joka jollain tavalla liittyy musiikkiin, eli kertoo esimerkiksi muusikosta, yhtyeestä, musiikkityylistä, laulusta tai mistä tahansa musiikkiin kuuluvasta aihealueesta. Tässä artikkelissa pohdimme kriteereitä, joilla musiikkielokuvan laatua voidaan arvioida. Pääosin ne vastaavat kaikkien elokuvien arviointia, mutta musiikin vahva läsnäolo tuo mukaan tiettyjä omaispiirteitä.

Minkä tahansa kulttuuriteoksen arvioiminen on useimmiten henkilökohtaisen näkemyksen tulos. Toisin sanoen, yksi pitää yhdestä ja toinen toisesta. Musiikkielokuva koostuu monesta arvioitavasta asiasta pelkän musiikin lisäksi, joihin kuuluvat esimerkiksi juoni, näyttelijäsuoritukset, puvustus, lavastus, leikkaus, ohjaus ja niin edelleen. Myös musiikin voi jakaa moneen osa-alueeseen riippuen siitä, onko elokuva itsessään yhtä musiikkiesitysten jatkumoa vai liittyykö musiikki teokseen ainoastaan aiheena. Kumpikin voidaan esittää elokuvassa todellisuuteen perustuvana tai fiktiivisenä tulkintana, jolloin elokuvan arvioiminen saa jälleen erilaisia tasoja ja muotoja.

Mistä musiikkielokuva kertoo?

Musiikkiin liittyvissä elokuvissa kiinnostaa aina, onko sillä todellisuuspohjaa. Monet historian aikana jollakin tavalla merkityksellisiksi koetut laulajat ja muusikot ovat päässeet elokuvien aiheiksi. Edes tähtien lailla kimaltavan laulajan tai yhtyeen elämä on harvoin niin erikoista ja kiinnostavaa, että se yksin riittäisi kantamaan elokuvan juonta alusta loppuun asti pelkän todellisuuden voimin. Tämän takia myös vahvasti oikeisiin tapahtumiin perustuvissa musiikkielokuvissa on useimmiten enemmän tai vähemmän keksittyjä piirteitä, joka eivät sinänsä nosta tai heikennä filmin arvoa.

Koska musiikkielokuvassa on yleensä kyse kulttuuriteoksesta, ei totuutta etsivästä dokumentista, on elokuvan tekijöillä täysi vapaus luoda siitä haluamansa kaltainen. Elokuvaa arvioidessa voidaan käytännössä siis arvioida sen merkitystä kulttuurisesti, taiteellisesti ja/tai viihdearvon kannalta. Jos yksikään niistä ei tarjoa katsojalle mitään merkityksellistä tai kiinnostavaa, voidaan melko varmasti todeta kyseessä olevan huono elokuva. Mikäli elokuva kertoo edes jokseenkin todenmukaisen kuvauksen teemastaan, tai toisaalta tuottaa katsojalle hyviksi koettuja tunteita, on se onnistunut jossakin.

Musiikki osa sisältöä

Musiikkielokuvan tärkeimpiä asioita on musiikki; olipa se elokuvan osana konkreettisena musiikkina tai pelkkänä teemana. Musikaaleissa varsinaiset musiikkiesitykset ovat iso osa teosta, joilla tarina etenee ja saa lisäulottuvuuksia. Katsojalta se edellyttää monia muita elokuvakategorioita enemmän kykyä tulkita ja tehdä johtopäätelmiä, sillä niiden kautta tarinaan kuuluvia seikkoja voidaan musikaaleissa tuoda esiin hienovaraisesti ja jopa kierrellen. Itse teokselle musikaalikohtaukset ovat erinomainen tapa saada sanomaan tehoa ja viedä juoni tarvittaessa elokuvan perustasoa korkeammalle.

Hyvän musiikkielokuvan piirre musikaaleissa on näin ollen viitekehykseensä sopiva musiikki, joka tuo elokuvaan lisäarvoa. Musikaaliin pakotetusti tuotettu musiikkikohtaus pilaa katselukokemuksen ja voi pahimmillaan toimia lopputulosta haittaavasti. Mikäli musiikki sopii filmiin luontevana osana, vie tarinaa mutkattomasti eteenpäin tai paljastaa kokonaisuudesta jotakin uutta ja yllättävää, on sen olemassaolo perusteltua. Elokuva voi olla hyvä ja katsomisen arvoinen, vaikka sen viihdearvo perustuisi pelkästään musikaalikohtauksiin. Tällöin musiikin laatu ja nautittavuus korostuu tavallista suurempaan rooliin.

Musiikkielokuvan teho

Kuten tiedämme, elokuvat ovat mitä parhain tapa oppia uusia asioita. Sen takia musiikkielokuvat ovat erinomainen keino tutustua uusiin asioihin tai oppia lisää esimerkiksi tietystä artistista, orkesterista tai vaikkapa musiikin aikakaudesta. Tämä siitäkin huolimatta, että elokuvia joudutaan ja halutaan monesti värittää asioilla, jotka eivät kohtaa todellisuuden kanssa. Vastuu lopullisen totuuden ymmärtämisestä on siis elokuvan katsojalla, mutta jos elokuva toimii sysäyksenä kiinnostua aihepiiristä lisää, on se täyttänyt merkityksensä lähes täydellisesti.

Musiikkialan merkittävistä henkilöistä kertovat elokuvat ovat tavallisesti aikahyppy kyseisen ihmisen elinaikaan. Onnistunut näyttelijätyö esittelee elokuvan päähenkilön pintaa syvemmin, johon kuuluvat musiikkiuran saavutusten lisäksi henkilökohtaisia sävyjä, kuten ulkoinen habitus, luonteenpiirteet ja maneerit. Varsinkin viimeisin mainituista on usein tekijä, josta esiintyjä saatetaan muistaa vuosienkin päästä. Hyvä musiikkielokuva voi olla siis kokonaisvaltainen tutkimusmatka käsiteltävään aihepiiriin, jonka tasolle pelkällä musiikin kuuntelulla tai kirjan lukemisella harvoin pääsee. Mikäli elokuva faktatiedon tuottamisen lisäksi onnistuu viihdyttämään, on kyseessä erinomainen teos.

Miltä elokuva tuntuu?

Arviot jonkin asian hyvyydestä, huonoudesta tai keskinkertaisuudesta ovat subjektiivisia kokemuksia. Hyvä musiikkielokuva on siis henkilökohtainen näkemys, ja katsojan saama kokemus voi vaihdella katselukerrasta toiseen, joten kyseessä ei välttämättä ole pysyvä mielipide. Vaikka elokuvia on koko elokuvahistorian ajan listattu paremmuusjärjestyksiin erilaisilla kriteereillä, on yksilön kokemus silti aina ratkaisevin. Jos musiikkielokuva tuottaa katsojalleen iloa ja saa viihtymään parissaan lopputeksteihin asti, on elokuva hyvä. Mikäli sen haluaa katsoa uudestaan, on käsissä jo mestariteos.

Yhteenveto

Musiikkielokuvassa musiikilla on poikkeuksellisen tärkeä osa joko teemana tai varsinaisena musiikkina, kuten esimerkiksi musikaaleissa. Hyvän musiikkielokuvan piirteitä pohtiessa on voitu todeta, että kyseessä on aina katsojan henkilökohtainen mielipide, jonka osa-alueisiin kuuluvat elokuvan viihdyttävyys, siitä saatava tieto, sekä sen merkitykset taiteellisena ja kulttuurisena teoksena. Jokainen voi omalta osaltaan tiedostaa ne osat, jotka omassa elokuvan katseluelämyksessä merkitsevät eniten. Yleensä parhaimmat musiikkielokuvat täyttävät kaikki osa-alueet, mutta yksilön kannalta pelkkä viihdyttävyys tai uuden oppiminen voi olla täysin riittävä kriteeri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *